Author Topic: ترجمه زبان فارسی رو هم داره؟  (Read 1682 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline
*
ترجمه زبان فارسی رو هم داره؟
« on: September 01, 2015, 08:57:44 PM »
این کنترل پنل ترجمه فارسی داره؟

Offline
*
Re: ترجمه زبان فارسی رو هم داره؟
« Reply #1 on: November 29, 2016, 02:34:44 AM »
سوال خوبی است اگه دوستان جواب بدهند؟
مایه خرسندی است که فروم پارسی هست برای این کنترل پنل به صورت مجزا و بقیه زبان ها در یک قسمت ، ایا مدیر این پروژه هم پارسی هستند؟
در هر حال دستشون درد نکنه هرکی که هت و پاسخگویی بسیار مایه مسرت خواهد بود.